Deratyzacja27.09.2021

Deratyzacja

27.09.2021


Płużnica, dnia 27.09.2021 r.
GPI.2512.2.2021.AW
 
I N F O R M A C J A
 
       Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Płużnica
 
przypominam o obowiązku
prowadzenia w okresie
od 1 października do 31 października 2021 r.
powszechnej akcji deratyzacji
 
wszystkich zabudowanych nieruchomości położonych na terenie Gminy.
W czasie trwania akcji deratyzacji należy wyłożyć i oznaczyć pojemniki z trucizną na szczury oraz zabezpieczyć je przed dziećmi.
 
W zakresie wykonywania powyższego obowiązku mogą być przeprowadzone wyrywkowe kontrole przez pracowników tut. Urzędu i przedstawiciela Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie.
     
                                                                             Wójt Gminy Płużnica
                                                                               Marcin Skonieczka

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (27 września 2021)
Opublikował: Agata Wölk (30 września 2021, 11:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51