DODATEK OSŁONOWY05.01.2022

DODATEK OSŁONOWY

05.01.2022

Z dniem 4 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa o dodatku osłonowym.
Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie: 
 • jednoosobowym – 2100 zł 
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę 
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w: 
 •  2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r. 
 •  2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.
Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 
 •  400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 
 •  600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 
 •  850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 
 •  1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 
 Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy ustalany jest w wyższej wysokości: 
 •  500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 
 •  750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 
 •  1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 
 •  1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W Urzędzie Gminy w Płużnicy sprawami CEEB zajmuje się Pani Karolina Zielińska Punkt Obsługi Klienta (parter) tel. 566875215.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana: 
 •  na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r. 
 •  na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku 
Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania. Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płużnicy: 
 • pok. 2, w godzinach pracy GOPS: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. od 7.30 do 15.30; wtorek, w godz. od 7.30.00 do 16.30 oraz piątek, w godz. od 7.30.00 do 14.30, 56 688 75 09 (23) i nr 881 200 395. 
 •  elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/
Więcej informacji na stronie gov.pl – Dodatek osłonowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl www.gov.pl

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (32kB) word

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla rodziny powyżej 5 osób (32kB) word

Klauzula informacyjna dotycząca dodatku osłonowego (61kB) word

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (161kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (5 stycznia 2022)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (5 stycznia 2022, 13:35:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196