Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 3 (z 3)Obwieszczenie

10.01.2022

w sprawie decyzji kończącej postępowanie - rozbudowa stacji MgowoObwieszczenie

18.02.2016

Wójta Gminy Płużnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Dąbrówka, Płąchawy, Błędowo, Goryń, Wiewiórki w gminie Płużnica, wraz z prognozą oddObwieszczenie

12.06.2012

o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego budowy trzech turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,6 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą technicznąObwieszczenia o pozycjach 1 - 3 (z 3)