Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (21)  |  Przetargi unieważnione (7)

zamówienie na:

Dostawę nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osób, przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.5.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 9 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Podstawę unieważnienia stanowi art. 255 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”. 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osób, przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (8 osób + kierowca) do przewozu osób, przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodny z niżej przedstawionymi wymaganiami. Samochód nie może pochodzić z produkcji wcześniejszej niż 2020 rok. 
Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy będącej przedmiotem umowy w terminie do 15 maja 2021 r.

Specyfikacja warunków zamówienia (854kB) pdf
Załączniki do SWZ (869kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu (104kB) pdf

Zmiana treści SWZ (540kB) pdf
Załączniki do SWZ (po modyfikacji) (869kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (218kB) pdf
Zmiana treści SWZ (2) (546kB) pdf
SWZ (po wprowadzonych zmianach) (854kB) pdf
Załączniki do SWZ (po modyfikacji) (2) (870kB) pdf
Załączniki do SWZ (po modyfikacji) (2) - wersja edytowalna (503kB) word

Odpowiedź na pytania do SWZ (540kB) pdf

Unieważnienie postępowania (288kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Kowalik
Opublikował: Agata Kowalik (29 marca 2021, 15:13:22)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (9 kwietnia 2021, 14:33:01)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 86