NULL string(0) ""

Uchwała nr III/14/06Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2006w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 1 7, poz. 1281, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o ftnansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381). art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/14/06
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2006


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 1 7, poz. 1281, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o ftnansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381). art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (2 września 2007, 02:15:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (2 września 2007, 03:44:38)
Zmieniono: uzupełnienie wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1267