Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr III/27/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 stycznia 2019


zmieniająca uchwałę Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w obrębie terenów koncentracji funkcji komercyjnych na terenie gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722, 2073) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w obrębie terenów koncentracji funkcji komercyjnych na terenie gminy Płużnica, wprowadza się następuje zmiany: 
1. § 1 ust. 1 otrzymuje następuje brzmienie: 
„§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dnia wydania informacji o niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku, wydanego przez uprawniony do tego organ, grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej położone w Płużnickim Parku Inwestycyjnym.”. 2. w § 1 dodaje się ust 2 i 3 o następującym brzmieniu: 
„§ 1. 2. Przez Płużnicki Park Inwestycyjny rozumie się obszar zaznaczony symbolem "PPI" na załączniku graficznym nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Grunty te znajdują się w miejscowości Bartoszewice, obręb geodezyjny Czaple, jednostka ewidencyjna Płużnica. Dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Gminy Płużnica nr XXV/235/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. 
3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje na okres 5 lat podatkowych następujących po sobie, przy czym za pierwszy rok podatkowy objęty niniejszym zwolnieniem uważa się rok kalendarzowy liczony od dnia 1 stycznia następującego po roku, od uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub wydania informacji o niewniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku, wydanego przez uprawniony do tego organ,  nie dłużej jednak niż na okres 7 lat od dnia nabycia w drodze umowy sprzedaży od Gminy Płużnica lub zawarcia umowy dzierżawy z Gminą Płużnica gruntów położonych w Płużnickim Parku Inwestycyjnym.”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. 

treść uchwały (315kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 745 z dnia 2019-02-07

Opublikował: Agata Kowalik (21 maja 2019, 14:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij