Uchwała nr III/32/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 stycznia 2019zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2018 - 2034Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr III/32/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 stycznia 2019


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2018 - 2034

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


Uchwała NR III/32/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2018-2034

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 maja 2019, 14:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63