Uchwała nr XV/115/2020 Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Płużnica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,poz. 65 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/115/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Płużnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,poz. 65 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Płużnica oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 146/6 o pow. 0,0065 ha i 147/8 o pow. 0,0011 ha. Dla nieruchomości 146/6 urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00027108/4, a dla działki nr 147/8 urządzona jest księga wieczysta KW nr TO1W/00029170/3. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (1155kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 kwietnia 2020, 12:13:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34