Uchwała nr XV/117/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu części gruntu we wsi Płużnica stanowiącym mienie komunalne Gminy Płużnica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) , art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 r., poz.65 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/117/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu części gruntu we wsi Płużnica stanowiącym mienie komunalne Gminy Płużnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) , art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 r., poz.65 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu bez przetargu na czas nieokreślony części działki nr 121/12 o pow. 0,0005 ha na ustawienie Paczkomatu zwanego”Automatem”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (192kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 kwietnia 2020, 12:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34