Uchwała nr XV/118/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy. Na podstawie art. 48 ust. 5 i 6 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/118/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

Na podstawie art. 48 ust. 5 i 6 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy w składzie:
1) Marcin Skonieczka – przewodniczący Rady Społecznej – Wójt Gminy Płużnica
2) Krzysztof Paczkowski - Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
3) Szymon Dudzik - członek Rady Społecznej
4) Dorota Wąż - członek Rady Społecznej
5) Józef Kucięba - członek Rady Społecznej
6) Władysław Łukasik - członek Rady Społecznej
7) Bogdan Skopiński - członek Rady Społecznej
8) Anna Majewska - członek Rady Społecznej
9) Halina Kentzr - członek Rady Społecznej.
§ 2. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy dnia 27 marca 2020 r., w Urzędzie Gminy w Płużnicy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (197kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 kwietnia 2020, 12:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170