Uchwała nr XVI/128/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 16 kwietnia 2020w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica w 2020 roku.Na podstawie art. 11 ust 1oraz art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 poz. 638) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/128/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 16 kwietnia 2020


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica w 2020 roku.

Na podstawie art. 11 ust 1oraz art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 poz. 638) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (330kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2144 z dnia 2020-04-21

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (22 kwietnia 2020, 09:05:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241