Uchwała nr XXVI/186/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 3 marca 2021w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w BydgoszczyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/186/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 3 marca 2021


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy na własność nieruchomość położoną w miejscowości Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka stanowiącą działkę nr 11/6 o pow. 0,1500 ha.


§ 2. Nabycie nieruchomości określonej w § 1 następuje na cele związane z realizacją zadań własnych w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (175kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (15 marca 2021, 07:57:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38