Uchwała nr XXIX/211/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 8 lipca 2021w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Płużnica - „Nowe szanse - wracamy na rynek pracy” na lata 2021 – 2023Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz.1876 z późn.zm.) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXIX/211/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2021


w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Płużnica - „Nowe szanse - wracamy na rynek pracy” na lata 2021 – 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz.1876 z późn.zm.) uchwala się , co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Płużnica „Nowe szanse - wracamy na rynek pracy” na lata 2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (1655kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 lipca 2021, 12:16:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68