NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/288/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 maja 2022w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zniesienia opłaty za opiekę u Dziennego Opiekuna w Gminnych Punktach Opieki Dziennej w Nowej Wsi Królewskiej i PłąchawachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/288/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 maja 2022


w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zniesienia opłaty za opiekę u Dziennego Opiekuna w Gminnych Punktach Opieki Dziennej w Nowej Wsi Królewskiej i Płąchawach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. Petycję w sprawie zniesienia opłaty za opiekę u Dziennego Opiekuna w Gminnych Punktach Opieki Dziennej w Nowej Wsi Królewskiej i Płąchawach postanawia się pozostawić bez rozpatrzenia, z przyczyn szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (226kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 czerwca 2022, 13:47:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344