Strona główna  >  Uchwały  >  2005

Uchwały z 2005 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze uchwały »Uchwała nr XXIX/217/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Bągart.

Uchwała nr XXIX/216/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Dąbrówka .

Uchwała nr XXIX/215/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XXIX/214/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2006 r.

Uchwała nr XXIX/213/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

Uchwała nr XXIX/212/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej w Płużnicy.

Uchwała nr XXVIII/211/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005


w sprawie wydania opinii w sprawie uznania lasów położonych na terenie gminy Płużnica za ochronne .

Uchwała nr XXVIII/210/05 Rady Gminy Płyżnica z dnia 6 grudnia 2005


zmieniająca plan rozwoju lokalnego gminy Płużnica.

Uchwała nr XXVIII/209/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica.

Uchwała nr XXVIII/208/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005


w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/206/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXVIII/205/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Uchwała nr XXVIII/204/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005


w sprawie Programu Współpracy w 2006 roku Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uchwała nr XXVII/203/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 2 listopada 2005


w sprawie przystąpienia Gminy Płużnica do Pilotażowego Programu LEADER+ Sektorowego Programu Operacyjnego , „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich / 2004 – 2006 /

Uchwała nr XXVII/202/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 2 listopada 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica .

Uchwała nr XXVII/201/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 2 listopada 2005


w sprawie przejęcia zabudowanej nieruchomości we wsi Płużnica na rzecz Gminy Płużnica oraz uchylenia Uchwały Nr XXIV/184/05.

Uchwała nr XXVI/199/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Wieldządzu.

Uchwała nr XXVI/198/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005


w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij