Zaproszenie do składania ofert


Sprawa Nr GPI.271.17.2013                                                     Płużnica, dnia 03.06.2013 r.
 
                                                                             
Do wszystkich Wykonawców
 
Zaproszenie do złożenia oferty
 
W związku z planowanym zleceniem wykonania usługi polegającej na demontażu, transporcie  i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica, zapraszam do złożenia oferty w zakresie przedmiotowego zamówienia.
Zamówienie publiczne realizowane będzie na mocy art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego oraz wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego.
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w zakresie i ilości:
  • demontaż, transport i unieszkodliwienia azbestu – 23,468 Mg;
  • transport i unieszkodliwienie azbestu – 29,312 Mg.
2. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2013 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Ogólnych Warunkach Umowy      stanowiących załącznik nr 2 do Zaproszenia.
4. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do Zaproszenia.
5. Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21);
2) decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami – zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21);
3) umowę Wykonawcy z zarządzającym specjalistycznym składowiskiem odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowych.
6. Wykonawca składający ofertę będzie z nią związany przez okres 30 dni liczony
od terminu składania ofert.
7. Ofertę oraz pozostałe dokumenty wymienione w punkcie 5, należy złożyć osobiście
w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, pokój nr 7A, w godz.: od 7.30 do 14.30
lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, 87 – 214 Płużnica.
8. Termin składania ofert – do dnia 11.06.2013 r., godz. 10.00.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wyborze oferty tylko tego wykonawcę, którego oferta została wybrana (telefonicznie lub za pomocą faksu).

Załączniki nr 1 i 2 do Zaproszenia (249kB) pdf

Wytworzył: Marcin Skonieczka (3 czerwca 2013)
Opublikował: Beata Dudziak (3 czerwca 2013, 09:23:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Płużnicy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1643

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij