NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/148/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 7 września 2020w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opiekiart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/148/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 7 września 2020


w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (296kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 października 2020, 13:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794