Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" - sprawa nr GPI.271.34.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Treść zaproszenia (408kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (5 grudnia 2016)
Opublikował: Beata Dudziak (5 grudnia 2016, 14:51:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Płużnicy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741