Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.26.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie gminnego centrum usług środowiskowych"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe (838kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia (632kB) pdf
Formularz ofertowy (710kB) pdf
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) (58kB) word

Klauzula informacyjna (269kB) pdf

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia oraz wydłużenie terminu składania ofert (672kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (461kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (458kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (8 września 2020)
Opublikował: Agata Kowalik (8 września 2020, 10:34:14)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (24 września 2020, 13:59:21)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 629