Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Płużnicy, Płużnica 60 pok. 16 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, worek 7.30 – 16.60, piątek 7.30-14.30, (nr tel. 56 687 52 02).

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocników.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz wzory zgłoszenia określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Termin zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych upływa w dniu 21 września 2018 r. o godz. 14.30.

                                                                            Wójt Gminy Płużnica                                                                            (-) Marcin Skonieczka

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (11 września 2018)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (11 września 2018, 09:53:15)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 856