Uchwała nr XV/124/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2020 - 2036.art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z poźń. zm.) zarządzam, co następuje:

Uchwała nr XV/124/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2020 - 2036.

art. 226 – 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z poźń. zm.) zarządzam, co następuje:


treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (22 kwietnia 2020, 08:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396