Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1174) starsze aktualności »Konsultacje

25.03.2021

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Płużnica na lata 2021-2035Informacja o przeprowadzeniu deratyzacji na terenie Gminy Płużnica

24.03.2021

Informacja o przeprowadzeniu deratyzacji na terenie Gminy PłużnicaZawiadomienie

12.03.2021

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniachWyniki

16.02.2021

otwartych konkursów ofertZawiadomienie

12.02.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZawiadomienie

10.02.2021

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPrzedłużenie terminu naboru na rachmistrzów

09.02.2021

Nabór na rachmistrzówZawiadomienie

05.02.2021

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZawiadomienie

29.01.2021

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych w procesie termoObwieszczenie

25.01.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Błędowo, gmina Płużnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Zwrot podatku akcyzowego

19.01.2021

Zwrot podatku akcyzowegoObwieszczenie

18.01.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Obwieszczenie

18.01.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica, gminy Płużnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 3 lat

18.01.2021

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 3 latZawiadomienie

18.01.2021

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZawiadomienie

29.12.2020

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzjiOgłoszenie

21.12.2020

otwartych konkursów ofertAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1174) starsze aktualności »