Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 954) starsze karty »
numer wpisu:

A/840

data: 3 września 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Grzędzicka Bożena
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/839

data: 31 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Koperski Erwin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/838

data: 31 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Grażyna Łydzińska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/837

data: 27 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Feliksa Czarnecka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/836

data: 20 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Plewiński Tomasz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/835

data: 15 lipca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Sylwia Coch
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/834

data: 12 lipca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Radosław Nadolski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/833

data: 1 lipca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Lisewski Piotr
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/832

data: 23 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20MW, realizowanej w granicach działki o nr ew. 44/5 obręb Kotnowo (woj. kujawsko-pomorskie, gm. Płużnica
dane
wnioskodawcy:
MQ Energy Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: pok. nr 6

numer wpisu:

A/831

data: 2 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Ilona i Mirosław Osińscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 954) starsze karty »