Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1151) starsze karty »
numer wpisu:

A/20

data: 11 kwietnia 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Janusz Wiśniewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/19

data: 9 kwietnia 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Donata Gudowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/18

data: 28 marca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Łukasz Pińkowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/17

data: 25 marca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Sławomir Wątorowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/16

data: 19 marca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek na wycinkę drzewa
dane
wnioskodawcy:
Adam Szczepanik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/15

data: 18 marca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Parafia Rzymsko-Katolicka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/14

data: 5 marca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Leszek Strzyżewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/13

data: 5 marca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Katarzyna Kujaczyńska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/12

data: 28 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Zbigniew Magdziak
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/8

data: 15 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Lech Skonieczka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1151) starsze karty »