Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 871) starsze karty »
numer wpisu:

A/759

data: 13 lipca 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Lech i Stanisława Jazownik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/758

data: 9 lipca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Anna Madra
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/757

data: 29 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Agnieszka Świtkowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/756

data: 29 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Radoslaw Nadolski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/641

data: 19 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie usunięcia drzewa
dane
wnioskodawcy:
Dariusz Grodzicki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/754

data: 9 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzewa
dane
wnioskodawcy:
Bernadetta Drzyzga
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/755

data: 5 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dane
wnioskodawcy:
Marcin Kabat
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/753

data: 27 maja 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Piotr Podosek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/752

data: 25 maja 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Łukasz Adamkiewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/751

data: 15 maja 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Dorota Stafiej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 871) starsze karty »