Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1116) starsze karty »
numer wpisu:

A/995

data: 13 września 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Beata Zarzeczna
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/994

data: 12 września 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzewa
dane
wnioskodawcy:
Lech i Stanisława Jazownik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/993

data: 11 września 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Wacław Kozłowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/992

data: 11 września 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Teresa i Wiesław Właśniewscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/991

data: 1 września 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Ryszard i marzanna Aniszewscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/990

data: 30 sierpnia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Ewa Kurnik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/989

data: 23 sierpnia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Wojciech Fiałkowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/988

data: 21 sierpnia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Hanna Paluch
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/987

data: 10 sierpnia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Zofia Pięta
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/986

data: 31 lipca 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Andrzej Kujaczyński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1116) starsze karty »