Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 921) starsze karty »
numer wpisu:

A/807

data: 16 lutego 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Cieślik Arkadiusz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/806

data: 15 lutego 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Marcin Strzelecki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/805

data: 12 lutego 2021
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 24 w obrębie Dąbrówka, gmina Płużnica”
dane
wnioskodawcy:
eSolis Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/804

data: 4 lutego 2021
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Krystian Sentkowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/803

data: 21 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Alicja Typiak
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/802

data: 15 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Andrzej Kujaczyński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/801

data: 12 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Michał Falęcikowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

B635

data: 8 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
nazwa
podmiotu:
WC SERWIS Sp. z o. o. Sp. Kom.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

numer wpisu:

B636

data: 7 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
nazwa
podmiotu:
mToilet Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica ąd Gminy Płużnica

numer wpisu:

A799

data: 17 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
dane
wnioskodawcy:
WC SERWIS Sp. z o. o. Sp. Kom.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 921) starsze karty »