Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 975) starsze karty »
numer wpisu:

A/861

data: 7 grudnia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Damian Dydo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/860

data: 7 grudnia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Kamila Skrzeszewska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/859

data: 7 grudnia 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Marek Michałek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/858

data: 29 listopada 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Agata i Rafał Staniccy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/857

data: 26 listopada 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Waldemar Juda
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/856

data: 17 listopada 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Chlewińska Henryka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/845

data: 12 listopada 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443”
dane
wnioskodawcy:
Zarząd Dróg Powiatowych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/854

data: 5 listopada 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Urszula Pyżewska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/855

data: 19 października 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Józef Kucięba
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/853

data: 19 października 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Biłyk
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 975) starsze karty »