Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1085) starsze karty »
numer wpisu:

A/967

data: 21 marca 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Wiesława Daszkowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

B640

data: 21 marca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
nazwa
podmiotu:
Firma Transportowa Jan Piotrowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

numer wpisu:

A/966

data: 17 marca 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Nogalska Magdalena
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/965

data: 17 marca 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Roman i Agnieszka Maćkiewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/964

data: 14 marca 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Kazimierz i Elżbieta Chmielewscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/963

data: 13 marca 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Suchański
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/962

data: 13 marca 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Jan Papprotny
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

B639

data: 13 marca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
nazwa
podmiotu:
usługi Asenizacyjne Marek Makowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

numer wpisu:

A/961

data: 10 marca 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Parafia Rzymsko-Katolicka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A968

data: 9 marca 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
dane
wnioskodawcy:
Firma Transportowa Jan Piotrowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1085) starsze karty »