Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 882) starsze karty »
numer wpisu:

A/770

data: 4 września 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Piotrowicz Kinga
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/769

data: 2 września 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Marek Michałek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/768

data: 26 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Anna Maria Biel
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/767

data: 20 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie usunięcia drzew
dane
wnioskodawcy:
Bożena i Janusz Wiśniewscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/766

data: 13 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie usunięcia drzewa
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Plewiński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/764

data: 27 lipca 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie usunięcia drzewa
dane
wnioskodawcy:
Irena Klimek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/763

data: 20 lipca 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie usunięcia drzewa
dane
wnioskodawcy:
Jollanta i Arkadiusz Budniewscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/762

data: 16 lipca 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Ryszard i Donata Góreczni
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/761

data: 15 lipca 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie usunięcia drzew
dane
wnioskodawcy:
Adrian Balon
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/760

data: 14 lipca 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie usunięcia drzewa
dane
wnioskodawcy:
Krystyna, Sylwia i Robert Różyńscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 882) starsze karty »