Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Wymiana źródła ciepła - „Budowa instalacji gazu zmiennego oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.27.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 września 2020  10:00

zamówienie na:

Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.30.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 5 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)