Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET
 WNIOSKI
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Herb gminy
  · Organizacje pozarządowe
  · Urzędy i Instytucje
  · Sołectwa
  · · Statuty sołectw
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy
  · Wójt Gminy Płużnica
  · · Zadania i kompetencje
  · · Oświadczenie majątkowe
  · · · 2011 rok
  · · · 2012 rok
  · · · 2013 rok
  · · · 2014 rok
  · · · 2015 rok
  · · · 2016 rok
  · · · 2017 rok
  · · · Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji
 Urząd Gminy
  · Podstawowe dane
  · Skarbnik
  · Sekretarz Gminy
  · Oświadczenia majątkowe kierowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  · · 2002 rok
  · · 2003 rok
  · · 2004 rok
  · · 2005 rok
  · · 2006 rok
  · · 2007 rok
  · · 2008 rok
  · · 2009 rok
  · · 2010 rok
  · · 2011 rok
  · · 2012 rok
  · · 2013 rok
  · · 2014 rok
  · · 2015 rok
  · · 2016 rok
  · · 2017 rok
  · Regulamin organizacyjny
  · Struktura organizacyjna
  · Polityka Jakości Urzędu Gminy
  · Kodeks etyki
 Ogłoszenia o naborze do pracy
 Nabór do pracy - wzory dokumentów
 Jednostki organizacyjne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Zarządzenia Wójta
  · · Zarządzenia Wójta 2003 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2004 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2005 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2006 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2007 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2008 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2009 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2010 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2011 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2012 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2013 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2014 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2015 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2016 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2017 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2018 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2019 rok
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
 Postępowania powyżej 30 000 tys. euro
 Postępowania do 30 000 tys. euro
 Plan zamówień publicznych
 Dialog techniczny
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 WYBORY 2018
 WYBORY
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · Wybory Samorządowe 2014
  · Wybory Prezydent RP 2015
  · Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
  · Druki do pobrania
  · Składanie skarg i wniosków
  · Ewidencja ludności i dowody osobiste
  · · Ewidencja Ludności
  · · · Meldunki
  · · · · Zameldowanie na pobyt stały
  · · · · Zameldowanie na pobyt czasowy
  · · · · Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
  · · · · Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu
  · · · · Zameldowanie decyzją administracyjną
  · · · · Wymeldowanie decyzją administracyjną
  · · · Udostępnianie danych
  · · · · Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  · · · Wydawanie zaświadczeń z Rejestrów
  · · Dowody Osobiste
  · · · Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  · · · Wymiana dowodu osobistego
  · · · Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Zakres działania USC
  · Rolnictwo, gospodarka nieruchomościami i ochrona środowiska
  · Budownictwo i plan zagospodarowania przestrzennego
  · Gospodarka wodno-ściekowa
  · Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  · Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  · Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości płynnych
  · Odbiór odpadów komunalnych
  · Dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  · Stypendia Wójta
  · Karta dużej rodziny
  · Nagrody, wyróżnienia dla sportowców
  · Zwrot podatku akcyzowego
 Załóż działalność gospodarczą
 POŻYTEK PUBLICZNY
  · Aktualności
  · · Ogłoszenie konkursu 2006 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2007 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2008 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2009 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2010 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2011 rok
  · · Ogłoszenie konkursu 2012
  · · Ogłoszenia konkursu 2016 rok
  · Druki do pobrania
  · Płużnicka Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
 FINANSE I MAJĄTEK GMINY
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2006
  · · Budżet na rok 2007
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2015
  · · Sprawozdania i informacje
  · · Budżet na rok 2016
  · · Budżet na rok 2017
  · · Budżet na rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · WPF
  · · WPF 2019
  · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · Sprawozdania finansowe jednostkowe
  · · Urząd Gminy w Płużnicy
  · · Zespół Szkolno-Przedszkolny
 PODATKI
  · Interpretacje Wójta
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · Gminny Program Profilaktyki
  · Sprawozdania
 Karty informacyjne SIOS
 Mienie Komunalne Gminy
  · Wodociągi - ocena jakości wody
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUŻNICA
 PROGRAMY, PLANY
  · Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple
  · Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  · Strategia Rozwoju Gminy Płużnica
  · Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Płużnica
  · Program ochrony środowiska dla Gminy Płużnica na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
  · Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  · Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 INFORMATOR PŁUŻNICKI
 WYBORY ŁAWNIKÓW
 SPZOZ
 PETYCJE
  · Bieżące
  · · Indywidualne
  · · Zbiorowe
  · · Wielokrotne
  · Rozpatrzone
  · Informacja roczna


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij