Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Płużnicy

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Stanowisko ds. obsługi klienta w Punkcie Obsługi Klienta

Karolina Zielińska

k.zielinska@pluznica.pl

tel. 56 6875215

    Udzielanie informacji, co do sposobów i terminów załatwiania spraw w Urzędzie

Wydawanie druków i formularzy wniosków związanych z załatwieniem spraw w Urzędzie

Przyjmowanie pism, wniosków i korespondencji przynoszonych osobiście przez interesantów

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

    Prowadzenie spraw związanych Centralną Ewidencja Działalności Gospodarczej

SPRAWY OBYWATELSKIE

Kierownik USC

Bogumiła Zużewicz

b.zuzewicz@pluznica.pl

tel. 56 6875210, pok. nr 2

Rejestracja urodzenia dziecka, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Zmiana imienia i nazwiska

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Marlena Bartosik

m.bartosik@pluznica.pl

tel. 56 6875210, pok. nr 2

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy oraz wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Stanowisko ds. kadr, obrony cywilnej i spraw wojskowych

Karolina Piłat-Nosol

k.pilat-nosol@pluznica.pl

tel. 56 6875211, pok. nr 4

Sprawy wojskowe

Prace interwencyjne, publiczne, społecznie-użyteczne

STYPENDIA WÓJTA GMINY

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Małgorzata Ludwiszewska

sekretariat@pluznica.pl

tel. 56 6875200 pok. nr 16

Obsługa sekretariatu Wójta

Wydawanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Stypendia Wójta Gminy Płużnica

RADA GMINY, FUNDUSZ SOŁECKI

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Agata Kowalik

a.kowalik@pluznica.pl

tel. 56 6875204, pok. nr 15

Obsługa Rady Gminy

Fundusz Sołecki

Sprawy sołeckie

PODATKI, ULGI, SPRAWY FINANSOWE

Stanowisko ds. finansowych

Wojciech Łeppek

w.leppek@pluznica.pl

tel. 56 6875208, pok. nr 13

Windykacja zaległości podatkowych

Prowadzenie ewidencji analitycznej odbiorców wody i dostawców ścieków

Stanowisko ds. finansowych

Urszula Falęcikowska

u.falecikowska@pluznica.pl

tel. 56 6875208, pok. nr 13

Podatki

Zwrot podatku akcyzowego

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska

Wiesława Szpanowska

w.szpanowska@pluznica.pl

tel. 56 6875213, pok. nr 6

Wycinka drzew

Odpady niebezpieczne i innych niż niebezpieczne

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Małgorzata Makuch

m.makuch@pluznica.pl

tel. 56 6875213, pok. nr 6

Opłata za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

BUDOWNICTWO, DROGI, WODA, KANALIZACJA

Stanowisko ds. organizacji inwestycji i planowania przestrzennego

Bożena Lewandowska

b.lewandowska@pluznica.pl

tel. 56 6875212, pok. nr 5

Warunki zabudowy

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przeznaczenie gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i drogownictwa

Emil Łydziński

e.lydzinski@pluznica.pl

tel. 56 6875212, pok. nr 5

Warunki techniczne dotyczące przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Warunki techniczne dotyczące zjazdu z drogi gminnej

Stanowisko ds. zamówień publicznychtel. 56 6875214, pok. nr 6

Zamówienia publiczne

KONSERWATORZY SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Wojciech Mądry

tel. 510 060 377

Teren wsi: Działowo, Dąbrówka, Płąchawy, Kotnowo, Bartoszewice, Płużnica

Ireneusz Szczepanik

tel. 510 060 401

Teren wsi: Orłowo, Ostrowo, Bielawy, Józefkowo, Płużnica

Marek Sławiński

tel. 513026 857

Teren wsi: Błędowo, Goryń, Mgowo, Wiewiórki, Pólko, Bągart, Nowa Wieś Królewska, Czaple, Uciąż, Wieldządz

Bogdan Stawiarski

tel. 510 060 376

Teren wsi: Błędowo, Goryń, Mgowo, Wiewiórki, Pólko, Bągart, Nowa Wieś Królewska, Czaple, Uciąż, Wieldządz

 INICJATYWY SPOŁECZNE I PROMOCJA GMINY

ZASTĘPCA WÓJTA

KIEROWNIK REFERATU

Stanowisko ds. pożytku publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Elżbieta Wiśniewska

e.wisniewska@pluznica.pl

tel. 56 6875209, pok. nr 16C

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w szczególności ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Pozyskiwanie środków z funduszy i źródeł zewnętrznych

Stanowisko ds. promocji gminy

Marianna Zakrzewska

m.zakrzewska@pluznica.pl

tel. 56 6875209, pok. nr 1

Promocja gminy

Informator Płużnicki

Stanowisko ds. współpracy z inwestorem

Agata Piech

a.piech@pluznica.pl

tel. 56 6875209, pok. nr 1

Płużnicki Park Inwestycyjny

KIEROWNICY

Sekretarz Gminy

Magdalena Szczepanik

m.szczepanik@pluznica.pl

tel. 56 6875202, pok. nr 16

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wójta Gminy Płużnica

Egzekucja realizowania obowiązku szkolnego

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Organizacja pracy Urzędu

Skarbnik Gminy

Anna Mazur

a.mazur@pluznica.pl

tel. 56 6875203, pok. nr 11

Budżet gminy

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Anna Stanula

a.stanula@pluznica.pl

tel. 56 6875214, pok. nr 7

Inwestycje

Płużnicki Park Inwestycyjny

Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Usług Komunalnych

Emil Łydziński

e.lydzinski@pluznica.pl

tel. 510 060 403

Sieć wodno-kanalizacyjna, awarie

Remonty dróg gminnych

Utrzymanie terenów zielonych
Wytworzył: Magdalena Szczepanik (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (23 sierpnia 2017, 08:23:33)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (15 listopada 2019, 14:20:14)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2231

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij