Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica, 60, 87-214 Płużnica
Karolina Zielińska
Punkt Obsługi Klienta, parter
tel. 56 6875215
e-mail: k.zielinska@pluznica.pl


1. Rodzaje napojów alkoholowych, na które wydawane są zezwolenia:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18 % zawartości alkoholu. 2. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - formularz wniosku (57kB) pdf

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku
jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzja powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),  - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Dla pozostałych przedsiębiorców opłatę nalicza się na podstawie zadeklarowanej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeżeli wielkość sprzedaży przekroczyła:

- 37 500 zł dla napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37 500 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77 000 zł dla napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu - opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczy w/w progów przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości określonej w punkcie 1. Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):
a. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

4. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.

5. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

6. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

Dokumenty do pobrania:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.pdf (64kB) pdf

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek (18kB) plik

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:
 • udzielenie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia,
 • umorzenie postępowania,
 •  pozostawienie sprawy bez rozpoznania (brak decyzji).

Wymagane dokumenty: złożenie wniosku o wydanie zezwolenia;

Dokumenty dodatkowe (pożądane):
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • dowód wpłaty aktualnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca
Opłata skarbowa i inne opłaty: nie dotyczy.

Opłata za wydanie zezwolenia:
 • typu A (piwo) – 43,75 zł,
 •  typu B (wino) – 43,75 zł,
 • typu C (wódka) – 175,00 zł.
Informacje dodatkowe:
 • zezwolenie wydaje się na okres do dwóch dni,
 • jeden wniosek może obejmować tylko 2 dni sprzedaży napojów alkoholowych podczas trwania przewidywanego przedsięwzięcia, w przypadku większej liczby dni należy wypełnić odpowiednią ilość wniosków.


Wytworzył: Jolanta Duma (4 października 2004)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (4 października 2004, 13:53:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (23 listopada 2018, 12:05:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7415

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij