Postępowania do 30 000 tys. euro

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.29.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  pelletu drzewnego. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.20.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.19.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.17.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup materiałów biurowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" oraz dla Urzędu Gminy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.15.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup materiałów biurowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" oraz dla Urzędu Gminy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  wyposażenie dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.13.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci do lat 3 w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.6.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  warzyw i owoców świeżych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.5.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.4.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.3.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.1.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  artykułów higienicznych dla 3 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punktu Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.80.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.81.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów na zajęcia artystyczne/rękodzielnicze dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania w lokalach, w których utworzone zostały Punkty Opieki Dziennej – w Płąchawach, Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.81.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  materiałów na zajęcia artystyczne/rękodzielnicze dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.80.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  mebli dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania

Zaproszenie do złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania w lokalach, w których utworzone zostały Punkty Opieki Dziennej – w Płąchawach, Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.76.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pelletu drzewnego. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.72.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów na zajęcia artystyczne/rękodzielnicze dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.76.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  pelletu drzewnego. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.72.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  materiałów na zajęcia artystyczne/rękodzielnicze dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.74.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.75.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.71.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.75.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.74.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.71.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.61/2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Unieważnienie czynności wyboru oferty - sprawa nr GPI.271.61/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.62.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.61.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr Nr GPI.271.54.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.64.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 (sześciu ) dywanów dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.63.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.59.2018

Wynik postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zadaniu pod nazwą "Wdrożenie i obsługa centralnego systemu monitorowania urządzeń i wydruków w Urzędzie Gminy w Płużnicy". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.54.2018

Zamawiający Gmina Płużnica, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.64.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 (sześciu) dywanów dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.63.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.51.2018

Wynik postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" - zakup wyposażeni [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.55.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.56.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek i materiałów dydaktycznych dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.58.2018

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 (sześciu) dywanów dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.53.2018

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.57.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD) dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.59.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zadaniu pod nazwą "Wdrożenie i obsługa centralnego systemu monitorowania urządzeń i wydruków w Urzędzie Gminy w Płużnicy". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.62.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.61.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.55.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.56.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek i materiałów dydaktycznych dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.58.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 (sześć) dywanów dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.57.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD) dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.53.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.45.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów (z oprogramowaniem użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.51.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" - zakup [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.49.2018

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zakup wyposażenia. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.47.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowość Nowa Wieś [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.49.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" - zakup [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.44.2018

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zakup wyposażenia. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.47.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.45.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów (z oprogramowaniem użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.44.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" - zakup [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.42.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.41.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta pracy

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań specjalisty ds zamówień publicznych w projekcie "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.42.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.41.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.38.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.36.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.37.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.35.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze oferty - sprawa nr GPI.271.39.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.30.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.29.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.28.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.39.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.33.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.22.2018 (nowy)

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez psychologa dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - sprawa nr GPI.271.22.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez psychologa dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.40.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów (z oprogramowanie użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.39.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja i [...]

Dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" sprawa nr GPI.271.37.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Dostawa warzyw i owoców świeżych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" sprawa nr GPI.271.38.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców świeżych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Dostawa mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" sprawa nr GPI.271.36.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Dostawa artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" sprawa nr GPI.271.35.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.17.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.33.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.27.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.30.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.29.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.28.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.22.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez psychologa dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.25.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.24.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.23.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.21.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie instruktor warsztatów artystyczno - rękodzielniczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.27.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.19.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputerów (z oprogramowaniem użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.17.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.18.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.15.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie trener/instruktor zajęć rekreacyjno - ruchowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.25.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.24.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.23.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.22.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez psychologa dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.21.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie instruktor warsztatów artystyczno - rękodzielniczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.16.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.19.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputerów (z oprogramowanie użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.17.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrów [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.15.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie trener/instruktor zajęć rekreacyjno - ruchowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.16.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.12.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez lekarza geriatrę dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.11.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie trener/instruktor zajęć rekreacyjno - ruchowych dla 5 Klubów seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.13.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.13.2018

Informacja z otwarcia ofert - dostawa materiałów biurowych. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.12.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez lekarza geriatrę dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.13.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.11.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie trener/instruktor zajęć rekreacyjno - ruchowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.6.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów gier dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.5.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek z powiększoną czcionką dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.2.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.6.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów gier dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.5.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek z powiększoną czcionką dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.2.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego. [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.45.2017

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odczytu urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody na terenie Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.44.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.45.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług w zakresie odczytu urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody na terenie Gminy Płużnica. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.44.2017

Informacja z otwarcia ofert -opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.45.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odczytu urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.44.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.42.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.42.2017

Informacja z otwarcia ofert - transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.41.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.36.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu w zakresie tematycznym "Administrator nieruchomości" oraz warsztatów w zakresie tematycznym "Opracowanie planów zarządzania nieruchomościami" [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.40.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.41.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.40.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.39.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji publicznej". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica - sprawa nr GPI.271.42.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo" - sprawa nr GPI.271.41.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo" - sprawa nr GPI.271.41.2017 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż" - sprawa nr GPI.271.40.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż" - sprawa nr GPI.271.40.2017 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.36.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu w zakresie tematycznym "Administrator Nieruchomości" oraz warsztatów i doradztwa w zakresie tematycznym "Opracowanie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.39.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji samorządowej" w projekcie pod [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług w zakresie specjalisty ds. zamówień publicznych - sprawa nr GPI.271.38.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług w zakresie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie "Kluby Seniora w Gminie Płużnica", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.33.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.34.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.34.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.33.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy" - sprawa nr GPI.271.34.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminiy Płużnica" - sprawa nr GPI.271.33.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.29.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.30.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.30.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.29.2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo" - sprawa nr GPI.271.30.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica" - sprawa nr GPI.271.29.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.27.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.27.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.27.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.23.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.24.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.24.2017

Informacja z otwarcia ofert - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.22.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, Gmina Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.21.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.22.2017

Informacja z otwarcia ofert - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, Gmina Płużnica. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.21.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica - sprawa nr GPI.271.24.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III" - sprawa nr GPI.271.23.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sprawa nr GPI.271.22.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, Gmina Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.21.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.20.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.20.2017

Informacja z otwarcia ofert - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.17.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sprawa nr GPI.271.20.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.14.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematycznym "Aktualne przepisy i orzecznictwo w zakresie CIT, PIT" w projekcie pod nazwą "Urzędy online" [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.17.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.15.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.15.2017

Informacja z otwarcia ofert - sporządzenie "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.17.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.13.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Aktualne przepisy i orzecznictwo w zakresie CIT, PIT" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" - sprawa Nr GPI.271.14.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Aktualne przepisy i orzecznictwo w zakresie CIT, PIT" w projekcie pod nazwą "Urzędy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sprawa nr GPI.271.15.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych - sprawa nr GPI.271.13.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.10.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.9.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.6.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska gminnego w miejscowości [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.10.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.9.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.10.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa [...]

Wynik postępowania - sprawa GPI.271.8.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.9.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi [...]

Wynik postępowania - sprawa GPI.271.3.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Pluznica i Wiewiórki. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.2.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym "Potwierdzanie profili zaufanych" w projekcie pod nazwą "Urzędy Onlline". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.8.2017

Informacja z otwarcia ofert - dostawa materiałów biurowych. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.6.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.3.2017

Informacja z otwarcia ofert - sporządzenie "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa materiałów biurowych - sprawa nr GPI.271.8.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.6.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Potwierdzanie profili zaufanych" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" sprawa Nr GPI.271.2.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Potwierdzanie profili zaufanych" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.4.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.4.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsca spotkań na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sprawa nr GPI.271.3.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.4.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Rozbudowa placów [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.31.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematycznym - "Zarządzanie satysfakcją klienta" oraz "Profesjonalna obsługa klienta" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.40.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Sukcesywna dostawa paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego - sprawa nr GPI.271.40.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.39.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.36.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku remizo - świetlicy w Płużnicy i [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.38.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.36.2016

Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku remizo - świetlicy w Płużnicy i utworzenie inkubatora przedsiębiorczości". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematycznym - "Zarządzanie satysfakcją klienta" oraz "Profesjonalna obsługa klienta" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" sprawa Nr GPI.271.31.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematycznym - "Zarządzanie satysfakcją klienta" oraz "Profesjonalna obsługa klienta" w projekcie pod [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" - sprawa nr GPI.271.39.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy online"- sprawa nr GPI.271.38.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy online".  Przedmiotowe zadanie jest [...]

Unieważnienie postępowania - GPI.271.34.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Unieważnienie postępowania - GPI.271.32.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.36.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" - sprawa nr GPI.271.34.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy online"- sprawa nr GPI.271.32.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy online".  Przedmiotowe zadanie jest realizowane w [...]

Unieważnienie postępowania - GPI.271.29.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska gminnego w [...]

Unieważnienie postępowania - GPI.271.30.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku remizo - [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.30.2016

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa budynku remizo - świetlicy w Płużnicy i utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.29.2016

Informacja z otwarcia ofert - Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica [...]

Wynik zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "usługa eksperta ds. diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie gminy Płużnica oraz usługa eksperta ds. programu rewitalizacji".  [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.30.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.29.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania

Zaproszenie do złożenia oferty.Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:usługa eksperta ds. diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie gminy Płużnica oraz usługa [...]

Wynik

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "usługa eksperta ds. diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie gminy Płużnica oraz usługa eksperta ds. programu rewitalizacji".1. [...]

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty.Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:usługa eksperta ds. diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie gminy Płużnica oraz usługa [...]

Nowy wynik postępowania - sprawa nr 1/GP/2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Nowa Wieś Królewska - dokonanie ponownych czynności związanych [...]

Nowy wynik postępowania - sprawa nr 1/SP/2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Płużnica - dokonanie ponownych czynności związanych z wyborem oferty. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.26.2016.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr 1/GP/2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr 1/SP/2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Płużnicy - sprawa nr GPI.271.26.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Płużnicy - sprawa nr 1/SP/2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej - sprawa nr 1/GP/2016.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.22.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - edycja IV" [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.18.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.18.2016.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - usługa.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.14.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - edycja [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.10.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - azbest

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.6.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych:1) dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa betonowego o frakcji 0-31 mm2) dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa wapiennego o frakcji [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.3.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - edycja III" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - edycja III" [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.1.2016.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.30.2015.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej i oleju napędowego. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.28.2015.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odczytu urządzeń do pomiaru ilości pobieranej wody na terenie Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.26.2015.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pelletu drzewnego. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.21.2015.

Wynik postępowania na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy przedszkola w miejscowości Płużnica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. [...]

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów promocyjnych na 8/5.2.1/2015 w ramach projektu "Internetowy urząd" [...]

Zapytanie ofertowe nr 8 na wykonanie materiałów promocyjnych

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu "Internetowy urząd" [...]

Informacja o wyborze wykonawcy dostawy artykułów spożywczych w ramach projektu "Internetowy urząd"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę poczęstunku dla uczestników szkoleń w ramach projektu "Internetowy urząd" [...]

Zapytanie ofertowe 6/2015 w ramach projektu "Internetowy urząd".

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu "Internetowy urząd". [...]

Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 r.

Ogłoszenie o naborze ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 roku.  [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty - konsultacje społeczne

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu konsultacji społecznych pn. "Stosunek mieszkańców Gminy Płużnica do energetyki wiatrowej". [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty - azbest

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - konsultacje społeczne

Dotyczy: przeprowadzenie konsultacji społecznych pn. "Stosunek mieszkańców Gminy Płużnica do energetyki wiatrowej" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica [...]

Wyniki postępowania na na wykonanie i zaprojektowanie tablic informacyjnych

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie i zaprojektowanie tablic informacyjnych w ramach projektu "Internetowa Gmina". [...]

Wyniki postępowania na druk naklejek

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na druk naklejek informacyjnych, samoprzylepnych, wodoodpornych na potrzeby projektu ,,Internetowa gmina”. [...]

Wyniki postępowania na zakup tablic korkowych

Wynik postępowania na zakup tablic korkowych w ramach projektu "edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik: [...]

Wyniki postępowania na zakup dekoracji teatralnych

Wyniki postępowania na zakup dekoracji teatralnych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik: [...]

Wyniki postępowania ofertowego na zakup, dostawę i montaż rolet okiennych

Wyniki postępowania ofertowego na zakup, dostawę i montaż rolet okiennych w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica".Załączniki: [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę poczęstunku

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę poczęstunku dla uczestników spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Internetowy urząd" [...]

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy- opracowanie graficzne projektu reklamy w ramach projektu pt. "Internetowy urząd"

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na opracowanie graficzne projektu reklamy w ramach projektu pt. "Internetowy urząd" [...]

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowych elementów doposażenia toalet

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowych elementów doposażenia toalet w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Płużnicy w ramach [...]

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie malowania

Wyniki dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi malowania pomieszczeń toalet w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Płużnicy w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica"Załącznik: [...]

Sprostowanie dot. zapytania na zakup i montaż rolet okiennych

Sprostowanie dot. zapytania ofertowego na zakup i montaż rolet okiennych w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica"Załącznik: [...]

Zapytanie ofertowe na dostawę poczęstunku w ramach projektu "Internetowy urząd'

Zapraszamy do złożenie oferty na dostawe poczestunku na spotkania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Internetowy urząd" [...]

Zapytanie ofertowe na zakup dekoracji teatralnych

Zapytanie ofertowe na zakup dekoracji teatralnych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów" [...]

Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup dekoracji teatralnych

Unieważnienie postępowania ofertowego na zakup dekoracji teatralnych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów" [...]

Zapytanie ofertowe na zakup tablic korkowych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów"

Zapytanie ofertowe na zakup tablic korkowych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów" [...]

Zapytanie ofertowe na zakup rolet okiennych

Zapytanie ofertowe na zakup rolet okiennych w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica"Załącznik: [...]

Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet

Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica"Załączniki [...]

Zapytanie ofertowe dot. usługi malowania

Zapytanie ofertowe dot. usługi malowania toalet w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica"Załącznik [...]

Unieważnienie zapytania ofertowego 6/9.1.1/2015

Unieważnienie zapytania ofertowego 6/9.1.1/2015Załącznik [...]

Unieważnienie dot. zapytania ofertowego

Unieważnienie dotyczące zapytania ofertowego nr 5/9.1.1/2015 Załączniki [...]

Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup dekoracji teatralnych w części 2 - ścianka wystawowa, w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów"Załącznik: [...]

Wyniki dot. zakupu dekoracji teatralnych

Wyniki ofert na zakup dekoracji teatralnych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik: [...]

Zapytanie ofertowe dot. zakupu dekoracji teatralnych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik:1. [...]

Zapytanie 6/9.1.1/2015

dot. malowania pomieszczeń toalet w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Płużnicy w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica".Załączniki: [...]

Zapytanie ofertowe 5/9.1.1/2015

dot. zakupu, dostawy i montażu wyposażenia toalet w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Płużnicy w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnicy". [...]

Zaproszenie do składania ofert na materiały biurowe

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

Wyniki postępowania na zakup programów multimedialnych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów"Załaczniki:1. [...]

Unieważnienie postępowania na zakup tablic korkowych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załączniki:1. [...]

Zapytanie ofertowe na zakup programów

multimedialnych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów". [...]

Unieważnienie dot. postępowania na zakup programów

multimedialnych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów" [...]

Wyniki dot. wyposażenia

do utrzymania czystości w pomieszczeniach i wyposażenia kuchni w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica".Załącznik: [...]

Zapytanie ofertowe dot. zakupu programów multimedialnych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów"Załącznik [...]

Wyniki postępowania na zakup sprzętu

do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik: [...]

Wyniki zapytania ofertowego na zakup

gier dydaktycznych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik: [...]

Wyniki dot. postępowania na zakup tablic korkowych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów"Załącznik: [...]

Wyniki dot. postępowania na zakup materiałów biurowo-dydaktycznych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów"Załączniki: [...]

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia

do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wyposażenia kuchni w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica".Załącznik [...]

Unieważnienie dot. postępowania na zakup

wyposażenia w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica".Załącznik [...]

Zapytanie ofertowe dot. zakupu gier dydaktycznych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załączniki:1. Zapytanie ofertowe [...]

Sprostowanie

do zapytania ofertowego na zakup artykułów biurowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów"Załącznik [...]

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do zajęć

matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik:Zapytanie ofertowe [...]

Zapytanie ofertowe na zakup tablic korkowych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik:Zapytanie ofertowe [...]

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktyczno-biurowych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik:Zapytanie ofertowe [...]

Wyniki postępowania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne dot. zakupu i dostawy wyposażenia pomieszczeń do utrzymania czystości i wyposażenia kuchni do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Płużnicy w ramach projektu [...]

Zapytanie ofertowe "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica"

Zapytanie ofertowe nr 2/9.1.1/2014 na zakup oraz dostawę wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wyposażenia kuchni do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Płużnicy w ramach projektu ,,Doposażenie [...]

Zapytanie ofertowe - Internetowa gmina

dotyczące ,,Budowy sieci logiczno-elektrycznej wraz z systemem alarmowym oraz monitoringiem i telefonami IP w szkołach i świetlicach” w ramach projektu ,,Internetowa gmina”. [...]

Wyniki wyboru oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne dot. zakupu i dostawy mebli, wyposażenia wypoczynkowego, zabawek, artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad [...]

Zapytanie ofertowe dot. wyposażenia oddziałów przedszkolnych

Zapytanie dot. zakupu mebli, artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica" realizowanego [...]

zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk i projekt naklejek informacyjnych, samoprzylepnych, wodoodpornych na potrzeby projektu "Internetowa Gmina II" [...]

Wyniki wyboru ofert na zakup słowników

podręczników i literatury niemieckojęzycznej dla uczestników projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów". [...]

Zapytanie ofertowe na zakup słowników

podręczników i literatury niemieckojęzycznej w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów". [...]

Wyniki postępowania

na zakup nośników pamięci typu pendrive w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów". [...]

Unieważnienie dot. zakupu sprzętu

do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów". [...]

Unieważnienie postępowania dot. zakupu podręczników

 i literatury niemieckojęzycznej w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów". [...]

Uzupełnienie

wyników dotyczących projektu, wydruku i dostawy plakatów w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik [...]

Wyniki ofert w ramach projektu

"Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów" na dostawę materiałów dydaktyczno-biurowych.Załącznik [...]

Wyniki ofert

na projekt, druk i dostawę plakatów w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik [...]

Zapytanie ofertowe na zakup pendrive 64 GB

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik:Zapytanie [...]

Unieważnienie dot.

zapytania na zakup pendrive 16 GB w ramach projektu "Edukacykjne wsparcie gimnazjalistów".Załacznik:Unieważnienie [...]

Zapytanie ofertowe na projekt i wydruk plakatów

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik:Zapytanie [...]

Nabór ofert na stanowisko pracownik świetlicy

Wójt Gminy Płużnica poszukuje osób na stanowisko pracownika świetlicy w miejscowościach Kotnowo, Płąchawy, Wieldządz, Goryń, Józefkowo i Bartoszewice. Nabór realizowany jest  w ramach projektu pt. "Internetowa Gmina II" [...]

Zapytanie ofertowe na zakup literatury

słowników i podręczników do języka niemieckiego dla uczestników projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik:Zapytanie [...]

Unieważnienie

zapytania ofertowego za zakup słowników, podręczników i literatury niemieckojęzycznej.Załączniki:Unieważnienie [...]

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu technicznego

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik: [...]

Zapytanie ofertowe na zakup podręczników

oraz literatury i słowników na zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załącznik:Zapytanie j.niemiecki [...]

Zapytanie ofertowe dotycząca pendrive

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów".Załączniki:Zapytanie [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące materiałów dydaktyczno-biurowych

w ramach projektu "Edukacyjne Wsparcie Gimnazjalistów".Załącznik:Zapytanie [...]

Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup artykułów spożywczych i napojów stanowiących poczęstunek dla uczestników projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów" [...]

Nabór ofert - pracownik świetlicy

Wójt Gminy Płużnica poszukuje osób na stanowisko pracownika świetlicy w:  Nowej Wsi Królewskiej, Płużnicy, Działowie, Orłowie, Mgowie oraz w Szkole Podstawowej w Wiewiórkach w ramach projektu pn. ,,Internetowa gmina [...]

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych

w ramach projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów"Załącznik1. Zapytanie [...]

Wynik postępowania - świadczenie usług transportowych

Wynik postępowania na świadczenie usług w zakresie transportu Uczestników projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów" na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne. [...]

Zapytanie ofertowe nr 1/5.2.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/5.2.1/2014 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia 405 godzin szkoleń stacjonarnych w formie ćwiczeń praktycznych na komputerach oraz przygotowania 45 godzinnego szkolenia e-learningowego (675 ekranów) [...]

Wynik postępowania na azbest

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica [...]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu ,,Nowe szanse. Program aktywnej integracji". [...]

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług transportowych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie transportu Uczestników projektu "Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów" na i z zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdy edukacyjne. [...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie GOPS

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135866 - 2014 data 22.04.2014 r.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy, Płużnica 58G, 87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie, [...]

Przetarg nieograniczony - GOPS

Płużnica: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych wramach projektu Nowe szanse. Program aktywnej integracjiwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego [...]

Nabór ofert

Wójt Gminy Płużnica poszukuje osób do przeprowadzenia szkoleń z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. ,,Internetowa gmina II'.  [...]

Zapytanie ofertowe - poczęstunek

Na zakup artykułów spożywczych i napojów stanowiących poczęstunek dla Uczestników projektu ,,Internetowa gmina II w trakcie szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu.  [...]

Zapytanie ofertowe - transport

Na świadczenie usługi w zakresie transportu Uczestników projektu ,,Internetowa gmina II na i ze szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu.  [...]

Zapytanie ofertowe „Termomodernizacji budynku położonego na działce nr 128 w miejscowości Płużnica”

Proszę o podanie informacji cenowej wykonania projektu technicznego „Termomodernizacji budynku położonego na działce nr 128 w miejscowości Płużnica”. Przedmiotem zamówienia ma być Projekt techniczny wykonany zgodnie z obowiązującymi [...]

Zapytanie ofertowe „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy”.

Proszę o podanie informacji cenowej wykonania projektu technicznego „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy”. [...]

Zapytanie ofertowe

Proszę o podanie informacji cenowej wykonania projektu technicznego „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja II”.  [...]

Zapytanie o cenę - materiały biurowe

Do wszystkich WykonawcówZaproszenie do złożenia ofertyW związku z realizowanym przez Gminę Płużnica, projektem Internetowa Gmina współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego [...]

Zaproszenie do składania ofert

Sprawa Nr GPI.271.17.2013                      [...]

Zapytanie o cenę

Gmina Płużnica rozważa powołanie spółki komunalnej pod nazwą "Infrastruktura Płużnicka Sp. z o.o." oraz przekształcenie SP ZOZ-u w spółkę z o.o. W związku z tym, zwracam się do Państwa prośbą o podanie informacji cenowej wykonania [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij