WNIOSKI

Pismo ogólne: załatw przez Internet

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: załatw sprawę przez internet

Odpady kompunalne:
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatki: 
 • Deklaracja na podatek leśny:
 • Deklaracja na podatek rolny:
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości: 
załatw sprawę przez Internet | pobierz formularz | pobierz załączniki
 • Deklaracje na podatek od środków transportowych:
Urząd Stanu Cywilnego:
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 

Ewidencja ludności i dowody osobiste:

Budownictwo:
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego 

Środowisko:
 • Usunięcie drzew lub krzewów 
Drogownictwo:
Sprzedaż alkoholu:
 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

Karta dużej rodziny:
Inne:

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bartosik (22 listopada 2017)
Opublikował: Mariusz Bartosik (22 listopada 2017, 11:20:06)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (24 listopada 2021, 08:05:52)
Zmieniono: aktualizacja wniosu o wydanie DO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3530