Wyniki wyboru ofert05.07.2019

Wyniki wyboru ofert

05.07.2019

Na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) informuję, że dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 r. w kwocie 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania „Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Płużnica” w okresie od 8.07.2019 r. do 17.08.2019 r. otrzymuje Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej z siedzibą w Nowej Wsi Królewskiej, 87-214 Płużnica, nr KRS 0000049373.

Zarządzenie (510kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (5 lipca 2019)
Opublikował: Elżbieta Wiśniewska (5 lipca 2019, 10:47:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96