Wyniki wyboru ofert18.10.2019

Wyniki wyboru ofert

18.10.2019

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z póżn. zm.) Wójt Gminy Płużnica ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych".

Dofinansowanie zostało przyznane następującym organizacjom:
Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - "Program KLUB" - dotacja 1 200,00 zł 


Wyniki

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (18 października 2019)
Opublikował: Elżbieta Wiśniewska (18 października 2019, 10:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142