Odpady z foli rolniczej08.11.2019

Odpady z foli rolniczej

08.11.2019

Wójt Gminy Płużnica informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 
Rolnicy z terenu Gminy Płużnica posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich usunięciem w ramach planowanego dofinansowania proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 4 grudnia 2019 r. (środa). Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Płużnicy w biurze nr 6 lub  w sekretariacie. 
Formularze złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione. Złożenie formularza nie jest równoznaczne  z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana  po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru odpadów będzie znany po wyłonieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie. 
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę. 
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Płużnica dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

formularz (115kB) pdf

klauzula (130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (8 listopada 2019)
Opublikował: Małgorzata Makuch (8 listopada 2019, 11:42:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105