Wyniki16.02.2021

Wyniki

16.02.2021

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Płużnica ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Dofinansowanie zostało przyznane:

Konkurs 1/2021
"Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla mieszkańców gminy Płużnica"
21 500,00 zł Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna ekipa"

Konkurs 2/2021
"Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu"
46 300,00 zł Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"

Konkurs 3/2021
"Wsparcie lokalnego funduszu grantowego"
38 750,00 zł Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Konkurs 4/2021
"Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica"
12 000,00 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej

Zarządzenie (868kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (16 lutego 2021)
Opublikował: Elżbieta Wiśniewska (16 lutego 2021, 13:42:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156