Wyniki09.01.2023

Wyniki

09.01.2023

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego  io wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1372 z późn. zm.) Wójt Gminy Płużnica przedstawia wyniki konkursu ofert na zadania publiczne "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych”.

Wyniki (41kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (9 stycznia 2023)
Opublikował: Elżbieta Wiśniewska (9 stycznia 2023, 09:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308