Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 862) starsze karty »
numer wpisu:

A/751

data: 15 maja 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Dorota Stafiej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/750

data: 15 maja 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Anna Biel
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/749

data: 6 maja 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Piotr Jarząb
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/748

data: 7 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Halina Kalata
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/745

data: 23 marca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Łukasz Adamkiewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/744

data: 11 marca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Michał Bykowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/743

data: 4 marca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Stanisław Przytuła
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/742

data: 3 marca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie 4 szt drzew
dane
wnioskodawcy:
Janina Madej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/747

data: 24 lutego 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dane
wnioskodawcy:
Grupa Producentów Rolnych „AJAT” Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/741

data: 24 lutego 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Przemysław Kuc
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 862) starsze karty »