Zawiadomienie12.04.2024

Zawiadomienie

12.04.2024

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Lisewo, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamia strony

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie, wszczętej na wniosek Avifarm s.c. Stanisław Nowak, Maciej Nowak, Małgorzata Nowak, ul. Generała Józefa Hallera 37, 86-230 Lisewo, z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu - 08.11.2023 r.), dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na zwiększeniu obsady ptaków o 12 800 sztuk (51,2 DJP) w czterech kurnikach na istniejącej fermie drobiu w miejscowości Mgoszcz, gmina Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, na działce o numerze ewidencyjnym 48/3 (obręb ewidencyjny Mgoszcz. 

Treść zawiadomienia (278kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lisewo (12 kwietnia 2024)
Opublikował: Agata Kowalik (12 kwietnia 2024, 08:23:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183