zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 4 900 000 PLN

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.16.2019
wartość: powyżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 maja 2019  09:30
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono poniżej (plik pdf)  

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 4 900 000 PLN.


Ogłoszenie o zamówieniu (55kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 i 3 (413kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja edytowalna (183kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumenty wyszczególnione w Rozdziale III pkt 16 SIWZ (2043kB) zip
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_59f0a460-12d2-4b1c-bbe7-93b094cfd395.asc
Klucz (1kB) plik
Zapytanie do treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego (181kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (132kB) pdf

Wynik postępowania (161kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Dudziak (10 maja 2019, 09:40:15)

Ostatnia zmiana: Beata Dudziak (19 czerwca 2019, 10:05:12)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 954