zamówienie na:

Dostawa pelletu drzewnego

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.40.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty  
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa pelletu drzewnego

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie pelletu drzewnego w ilościach jak niżej, do: 
1) budynku administracyjnego w m. Płużnica - 20 ton; 
2) budynku Urzędu Gminy w m. Płużnica - 30 ton; 
3) budynku w m. Goryń nr 15A - 40 ton; 
4) budynku świetlicy w m. Płąchawy - 20 ton; 
5) budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Płużnica - 100 ton; 
6) budynku remizo - świetlicy w m. Nowa Wieś Królewska - 18 ton; 
7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w m. Płużnica - 20 ton; 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
- granulacja 8 mm (±1); 
- zawartość popiołu 
- nie więcej niż 0,5%; 
- wilgotność - nie więcej niż 5%; 
- kaloryczność - nie mniej niż 18kJ/kg.
Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe normy PN-EN ISO 17225-2:2014 - wyższe lub równoważne i posiadać certyfikat ENplus A1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w workach foliowych zgrzewanych z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej, o wadze do 25 kg. Worki będą pakowane na paletach bezzwrotnych z godnie z technologią producenta, waga palety do 1000 kg. W przypadku dostaw do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach big - bag o wadze 1 tony.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie, data zakończenia: 2022-05-15

Ogłoszenie o zamówieniu (3859kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (940kB) pdf

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (264kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (413kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (344kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Kowalik
Opublikował: Agata Kowalik (20 listopada 2020, 21:13:40)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (16 grudnia 2020, 15:15:10)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196