Przetargi aktualne z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.31.2021
wartość: przekracza próg unijny określony w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 20 grudnia 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)