Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (10)  |  Przetargi unieważnione (4)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.15.2020
wartość: powyżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.14.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.13.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej we wsi Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.10.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie w ramach projektu pn.: Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie – działania infrastrukturalne

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.8.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)