NULL string(0) ""

Uchwała nr II/10/2006Rady Gminy Płużnicaz dnia 4 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337)

Uchwała nr II/10/2006
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337)


treść uchwały (35kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (11 grudnia 2006, 10:26:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (11 grudnia 2006, 10:31:13)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1987