NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/06Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przez Gmine Płużnica nieruchomości gruntowych położonych we wsi Płużnica.Na postawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 1, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/18/06
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przez Gmine Płużnica nieruchomości gruntowych położonych we wsi Płużnica.

Na postawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 1, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (223kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (2 września 2007, 03:22:35)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (2 września 2007, 03:47:01)
Zmieniono: uzupełnienie wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1546