NULL string(0) ""

Uchwała nr I/4/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art.8 ust.2, art. 36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1260) par. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz936) oraz par. 74 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/4/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art.8 ust.2, art. 36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1260) par. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz936) oraz par. 74 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Płużnica w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4 700,00 zł;
2) dodatek funkcyjny – 1 900,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 15:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598