NULL string(0) ""

Uchwała nr I/7/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 23 listopada 2018w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/7/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się wybór przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Płużnica: 
1) radnego Janusza Makówki na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
2) radnej Lucyny Michałowskiej na przewodniczącą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
3) radnego Leszka Ozorowskiego na przewodniczącego Komisji Budżetowej; 
4) radnego Wojciecha Grotha na przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego;
5) radnej Eleonory Chojnackiej na przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (192kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (3 stycznia 2019, 15:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546