NULL string(0) ""

Uchwała nr II/15/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości BartoszewiceNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,poz. 2204 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/15/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bartoszewice

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.,poz. 2204 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Bartoszewice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 160 o pow. 0,2300 ha (droga). Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW nr T01W/00023966/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (435kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:07:08)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:10:47)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 700