NULL string(0) ""

Uchwała nr II/17/2018Rady Gminy Płużnicaz dnia 19 grudnia 2018w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego we wsi Płużnica w budynku remizo-świetlicy stanowiącym mienie komunalne Gminy PłużnicaNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/17/2018
Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego we wsi Płużnica w budynku remizo-świetlicy stanowiącym mienie komunalne Gminy Płużnica

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu z tym samym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest lokal użytkowy o pow. 11,66 m 2 składający się z jednego pomieszczenia w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Przyjęć Interesantów Policji . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:12:55)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (4 stycznia 2019, 09:14:13)
Zmieniono: lp.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 703