Uchwała nr III/33/2019Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 stycznia 2019w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2, pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), Rada Gminy Płużnica – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych – uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/33/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 stycznia 2019


w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2, pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), Rada Gminy Płużnica – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych – uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statuty Sołectw w Gminie Płużnica stanowiące załączniki nr od 1 do 20 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc: uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie podziału sołectwa Czaple i utworzenia sołectwa Bartoszewice i nadania statutu sołectwa Bartoszewice (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz. 1125), uchwała Nr VI/45/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bągart (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1824), uchwała Nr VI/42/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bielawy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1821), uchwała Nr VI/46/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Błędowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 129, poz. 1825), uchwała Nr VI/43/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czaple (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1822), uchwała Nr VI/44/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dąbrówka (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 129, poz. 1823), uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 września 2011 r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrówka i utworzenia sołectwa Działowo i nadania statutu sołectwa Działowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r., Nr 256, poz. 2503), uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Błędowo i utworzenia sołectwa Goryń i nadania statutu sołectwu Goryń (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r., Nr 238, poz. 2223), uchwała Nr VI/47/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Józefkowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1826), uchwała Nr VI/48/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kotnowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1827), uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011 r. w sprawie podziału sołectwa Bągart i utworzenia sołectwa Mgowo i nadania statutu sołectwa Mgowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r., Nr 232, poz. 2135), uchwała Nr VI/49/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowa Wieś Królewska (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1828), uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie w sprawie podziału sołectwa Ostrowo i utworzenia sołectwa Orłowo i nadania statutu sołectwa Orłowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r., Nr 232, poz. 2137), uchwała Nr VI/50/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ostrowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1829), uchwała Nr VI/53/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płąchawy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1832), uchwała Nr VI/51/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1830), uchwała Nr VI/52/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pólko (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1831), uchwała Nr VI/54/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Uciąż (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1833), uchwała Nr VI/56/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wieldządz (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1835), uchwała Nr VI/55/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiewiórki (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r., Nr 129, poz. 1834). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 749 z dnia 2019-02-07

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 maja 2019, 14:42:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66