Uchwała nr III/36/2019 Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 stycznia 2019o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Wieldządz i Nowa Wieś Królewska, gmina PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945); Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/36/2019
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 stycznia 2019


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Wieldządz i Nowa Wieś Królewska, gmina Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945); Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Wieldządz i Nowa Wieś Królewska, gmina Płużnica. 
§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem. 
§ 3. Plan miejscowy powinien zawierać ustalenia wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (415kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 maja 2019, 14:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78