Strona główna  >  Uchwały  >  2020

Uchwała nr XIII/105/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 24 stycznia 2020


w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Płużnica na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 oraz z 2019 r., poz. 698, poz. 730, poz. 1495, poz. 1716 i poz. 1815) ustala się, co następuje:


§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządzającym jest Wójt Gminy Płużnica, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na cele wymienione w I pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości - 8,00 zł;
2) jezdni od 20% do 50% szerokości - 9,00 zł;
3) jezdni od 50% do całkowitego zajęcia - 10,00 zł;
4) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 10 zł;
5) elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 - 10,00 zł;
6) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej — 0,20 zł.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się roczną stawkę opłaty za I m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 200,00 zł.
2. Przy umieszczaniu obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości - 20,00 zł.
§ 4. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 10,00 zł;
2) pasa drogowego na tymczasowe stoiska handlowe - 10,00 zł;
3) pasa drogowego przez reklamę - 2,00 zł;
4) pasa drogowego dla obiektów niewymienionych w pkt l , 2 i 3 - 10,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 2144).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

treść uchwały (201kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 677 z dnia 2020-02-03

Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lutego 2020, 13:55:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij