Strona główna  >  Uchwały  >  2020

Uchwała nr XIII/109/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 24 stycznia 2020


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art.70a ust. 1 i art 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2215) § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Wyodrębnia się środki w budżecie Gminy Płużnica na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica w 2020 roku w kwocie 22.113,00 zł, stanowiącej 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie:
- nie więcej niż 1000 zł na semestr – studia podyplomowe, magisterskie uzupełniające oraz studia licencjackie i studia magisterskie, gdy kierunek studiów jest zgodny z potrzebami szkoły i jest to drugi kierunek nauczyciela;
- nie więcej niż 500 zł za semestr – kursy doskonalące i kwalifikacyjne,
- nie więcej niż 350 zł za szkolenia jedno- lub kilkudniowe, seminaria, warsztaty.
3. Dofinansowaniu podlegają następujące specjalności:
- język polski;
- język angielski;
- historia;
- matematyka;
- edukacja dla bezpieczeństwa;
- plastyka;
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
- terapia pedagogiczna;
- geografia;
- etyka,
- fizyka,
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
- doradztwo zawodowe,
- pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika).
§ 2. Dyrektor szkoły przed wyrażeniem zgody na dofinansowanie dopłat za kształcenie zobowiązany jest uwzględnić zasoby kadrowe nauczycieli na terenie gminy oraz uwarunkowania wynikające z opracowanego wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 3. 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli dzieli się w sposób następujący:
- 50% środków z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego;
- 50% z przeznaczeniem na wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenia nauczycieli oraz doradztwo metodyczne prowadzone przez szkoły.
2. Niewykorzystane środki na dopłaty do opłat za kształcenie szkoła ma wykorzystać na wewnętrzne doskonalenie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne, na dopłaty do czesnego lub zakup materiałów dydaktycznych- szkoleniowych dla nauczycieli.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

treść uchwały (106kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 680 z dnia 2020-02-03

Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lutego 2020, 14:15:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij